tebbetsuresi.com https://www.tebbetsuresi.com Tebbet Suresi, Meali Tebbet ve Tefsiri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, tebbetsuresi.com Sat, 13 Jul 2013 00:00:00 +0000 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Tebbet Suresi Fazileti https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-fazileti.html Tue, 04 Dec 2018 14:57:58 +0000 Tebbet Suresinin Faziletleri, Bir sureyi veye ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri,  hadisi şerifler ile ifade Tebbet Suresinin Faziletleri, Bir sureyi veye ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri,  hadisi şerifler ile ifade edilmiştir.

Tebbet Suresi fazileti tebâb insanı helak ve helaka götüren emeği boşa çıkaran, hüsrana uğrayan, muradına eremeyen yani muvaffakiyetin zıttı olan Yuf olmak, yuh olmak, çok kötü (berbat) olmak manalarına geliyor. Tebben leke tebben lehü yüf sana yüf ona gibi kötülemeler ve bedduaları manasına gelir.

Peygamber efendimizin amcası olan Ebu Leheb Abdul  uzza yanaklar kırmızı olduğundan ateşe benzetilerek bu lakabı takılmıştır. Ebu Leheb ateş'in babası anlamına gelmektedir peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin en azı düşmanlarını biriydi Hz Muhammed (sav ) Hz Muhammed sav e peygamberlik geldiğinde en azılı düşmanı amcası ebi Leheb oldu. Vahiy ve peygamberliği anlatmasına izin vermedi. Efendimizin arkasınca yürüyerek Onun söylediklerini yalanlıyor. Gürültüler çıkararak sesinin duyulması engellemeye çalışıyordu Bu sebepten dolayı Yüce Allah cc onun cezasını şöyle buyurmaktadır. Kadrini ve evsafını ancak yüce Allah'ın bileceği bir alevli ateşe girecektir. Alevli bir ateşe girip orada yanacak  o ve karısı.

Rivayetlere göre Bu kadın Ümmü Cemil Peygamber efendimiz (sav) yollarına çıkır toplamış olduğu dikenlerin yollara dökerdi. Mübarek ayaklarının o dikenlere batar ve ayakları kanardı. Ayrıca Peygamber Efendimiz (sav) ve insanlar arasına fitne tohumları ekerek aralarını açmaya çalışırdı. Bu kadın(Ümmü Cemil) Peygamber Efendimize kötülük yapmak yapmak uğruna masrafları karşılamak için boynunda olan gerdanlığı bile satmaya yemin etmişti. Yüce Allah ()o Sevdamızın yemini  onun boynuna hurma dalından yapılmış olan  ipin takılacağını buyurmuştur.

Tebbet Suresi FaziletiOkunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Tebbet yeda ebi lehebin ve Tebbet. Ma eğna an hü malühü vema keseb. Seyesla neran zate leheb. Vemraetehü hamma letel hadab. Ficidiha hablum mıim mesed.

Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun Kurudu da. Ne malı ne kazancı kendisine hiçbir fayda vermedi. Alevli bir ateşe yaslanacak. Karısı da boynunda hurma lifinden ipi olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

Peygamber efendimiz (sav) tebbet süresinin fazileti hakkında yolculuğa çıkacağı zaman şöyle buyurmuştur. Her kim bu süreyi okursa onunla Ebu Leheb'in arasının cehennemde bir araya gelmemesi umut edilir. Tebbet suresinin fazileti uykusunda korkan bir kişi yatmadan önce 3 kere bu duayı okursa bu derdinden kurtulur. Tebbet suresinin faziletlerinden biriside düşmana galip gelmek için 100 kere okunması tavsiye edilmiştir.
]]>
Tebbet Suresi Anlamı https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-anlami.html Wed, 05 Dec 2018 00:54:10 +0000 Tebbet suresi Anlamı: Diğer adı Mesed Suresi olan, Tebbet Suresi Mekke’de inen surelerden biridir. Kuran-ı Kerim’in yüz on birinci suresi olan, Tebbet, indiriliş sırasına göre 6. Suredir. Bu Sure adını, ilk ayetinde yer a Tebbet suresi Anlamı: Diğer adı Mesed Suresi olan, Tebbet Suresi Mekke’de inen surelerden biridir. Kuran-ı Kerim’in yüz on birinci suresi olan, Tebbet, indiriliş sırasına göre 6. Suredir. Bu Sure adını, ilk ayetinde yer alan “tebbe” kelimesinden alır. Bu sure Ebu Leheb ve karısı ile ilgili olarak nazil olmuştur. Toplam beş ayettir.

Tebbet Suresinin nuzül sebebi; 

Peygamber Efendimiz (sav), yakın akrabalarını uyarmak için, Allah' ın emrini aldığı zaman, akrabalarını toplayıp; “Ey Kureys Topluluğu!, sizlere şu dağların ardında bir ordu geliyor ve hepinizi kılıçtan geçirecekler desem bana inanır mısınız” der. Onlar hep birlikte” Evet, zira sen hiçbir zaman yalan söylemezsin” dediler. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), onlara dönerek; “O zaman, ben size, öldükten sonra ahirette hesap günü var, hesap vereceksiniz. Siz Allah’a inanıp ve yaşantınızı O’nun istediği gibi düzenleyin diyorum. Buna da inanın” der. Bu konuşmasının üzerine Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin (sav) dönerek “Elin dilin kurusun. Biz buraya bu safsataları dinletmek için mi getirdin” diye bağırıp, eline bir taş alıp Peygamber Efendimizin (sav), atmak ister. Ancak Allah onun ellerini kurutarak, atmasını engeller. Bu toplantıdan sonra, Efendimizi gördüğü her yerde yolunu kesip, eziyet etmeye ve Peygamber Efendimizin (sav), dinini anlatmasına engel olmaya çalışır. Bunun üzerine de Cenabı Hak Teala; Tebbet Suresini göndererek, Ebu Leheb için ahirette bekleyen cezayı haber verdi. 

Uykusunda iken korkan insanlar, bu Tebbet Suresini uyumadan önce, üç kere okursa bu korkularından kurtulur.
Her kim düşmanını yenmek isterse, o kişinin de 1000 defa Tebbet Suresini okuması faydalı olur. 

Tebbet Suresinin Türkçe Okunuşu;

Bismillahirahmanirrahim

111/1-) Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 
111/2-) Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. 
111/3-) Sayeslâ nâren zâte leheb. 
1114-) Vemraetühû hammâletelhateb.
111/5-) Fî cî dihâ hablün min mesed.

Not: Arap Alfabesinde bulunan bütün harfler Türk alfabesinde mevcut değil. Bu sebeple bu yakın bir okuyuştur. Asla aslının yerini tutmaz. Şifaen veya arapça yazımından okumalısınız.

Tebbet Suresi AnlamıTebbet Suresinin Türkçe Meali:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Elleri kurusun, Ebu Leheb’ in ve kurudu da! “Bura da Ebu Leheb’in nasıl helak olacağı önceden bildirilmektedir ve bu Kuran’ın bir mucizesidir”. Ne bir kazandığı, ne de malı ona fayda etmedi yani o nu ne zenginlik ve serveti, ne de dost ve arkadaşları kurtaramadı. O, işlemiş olduğu günahları yüzünden alevli ateşe yaslanacak, ona uyan karısı da boynunda bir ip asılı olduğu halde ona odun taşıyacaktır. 
]]>
Tebbet Suresi Okunuşu https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-okunusu.html Wed, 05 Dec 2018 01:59:29 +0000 Tebbet suresi okunuşu, 5 ayetten oluşan Tebbet suresi, Mekke’de inmiştir. İniş sırasına göre ise 6. Kur’an'ı Kerim’im 111. suresidir. Sure adını, ilk ayetindeki tebbet kelimesinden almaktadır. Sureye ayrıca Mesed suresi de Tebbet suresi okunuşu, 5 ayetten oluşan Tebbet suresi, Mekke’de inmiştir. İniş sırasına göre ise 6. Kur’an'ı Kerim’im 111. suresidir. Sure adını, ilk ayetindeki tebbet kelimesinden almaktadır. Sureye ayrıca Mesed suresi denmektedir. Tebbe Arapçada kurumak manasında kullanılır. Ebu Leheb hakkında inen bu surede Ebu Leheb hakkında, onun elleri kurusun şeklinde beddua edildiği için, bu adı almıştır. Çünkü o, eziyet etmek maksadıyla Allah Resulünün yoluna gizlice dikenler koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmiştir.

Tebbet Suresi Okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim. 

111/1. Ayet; Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb 
111/2. Ayet; Ma eğna anhü malühu ve ma keseb 
111/3. Ayet; Seyesla naren zate leheb 
111/4. Ayet; Vemraetühu hammaletelhatab 
111/5. Ayet; Fi ci diha hablün min mesed 

Tebbet Suresi OkunuşuTebbet Suresi Anlamı;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.
111/1. Meali; Ebu Leheb’in iki elide kurusun, kurudu da.
111/2. Meali; Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
111/3. Meali; O, bir alevli ateşe yaslanacak.
111/4. Meali; Karısı da odun hamalı olacak.
111/5. Meali; Gerdanında hurma lifinden bir ip olduğu halde.
]]>
Tebbet Suresi Arapça https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-arapca.html Wed, 05 Dec 2018 19:00:30 +0000 Tebbet Suresi Arapça, Tebbet suresi Mekke'de nazil olmuştur ve beş ayetten oluşmaktadır. Bu sure Ebu Leheb ve ona yardım eden karısı için inmiştir. Bu mübarek sure beddua içerdiği için Tebbet adını almıştır. Tebbet sur Tebbet Suresi Arapça, Tebbet suresi Mekke'de nazil olmuştur ve beş ayetten oluşmaktadır. Bu sure Ebu Leheb ve ona yardım eden karısı için inmiştir. Bu mübarek sure beddua içerdiği için Tebbet adını almıştır. Tebbet suresi şunu bildirmektedir; Peygamber efendimiz bir gün Mekkelileri toplamış ve onları İslamiyet'e davet etmiştir. Ey Kureyş topluluğu, şu dağın arkasından bir ordu geliyor, sizi kılıçtan geçirecek desem bana inanır mısınız diye sordu. Onların hepsi; Evet inanırız. Çünkü sen hiç yalan söylemezsin diye seslendiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber; O halde ey insanlar, önünüzde müthiş bir hesap günü var. Allah'a inanın ve hayatınızı Allah'ın istediği şekilde düzenleyin. Bana inanın, dedi. Bunun hemen ardından Ebu Leheb ayağa kalkarak, yerden aldığı bir taşı Resulullah'a fırlattı ve Ey Muhammed elin, dilin kurusun dedi. Bu toplantıdan sonra Peygamberi her nerede görürse ona eziyet etmeye, yolunu kesmeye ve diğer insanlarla görüşüp dinini anlatmasını engellemeye çalıştı. Ayrıca karısı olan Ümmü Habibi Peygamberin geçtiği yollara dikenler atarak onun eziyet çekmesi için çabaladı. Bunun üzerine Allah bu sureyi göndererek, Ebu Leheb'i ahirette bekleyen cezayı bildirdi. Burada anlatılan Ebu Leheb'in helak olacağını önceden haber vermektedir. Bu sure ile ilgili rivayetler; Ebu Leheb'in iki eli kurusun, helak olsun. Ve gerçekten de kurudu. O din ve Peygamber düşmanına malı fayda vermedi, kendisini ne hüsrandan kurtarabildi, nede kazandığı kendisini azaptan kurtarabildi. Bütün serveti ve zenginliği, evlatları ve dostları da kendisine yardımcı olmadı. İslamiyet düşmanı olan elbette ki, bu dünya azabından başka alevli bir ateşe de girecektir. Kur'an-ı Kerim-de Ebu Leheb'den başkası asr-ı saadetteki kafirlerin hiç birinin ismi bildirilmemiştir. Bu sureyi okuyanın, büyük sevaba nail olacağına ve surenin faziletlerine dair hadisler vardır.

Tebbet Suresi ArapçaTebbet Suresi Arapça; "Bismillahirrahmanirrahim"
  • Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb
  • Ma eğna anhü malühü ve ma keseb
  • Seyesla naren zate leheb
  • Fi ci diha hablün min mesed
Anlamı; "Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)'ın adıyla"
  • Ebu Leheb'in elleri kurusun, yok olsun o, zaten yok oldu
  • Ne malı fayda verdi, nede kazandığı onu kurtaramadı
  • O, alevli bir ateşe girecektir.
  • Karısı da odun hamalı olarak, Onunla beraber girecektir.
  • Gerdanında da hurma lifinden bir ip olacaktır
]]>
Tebbet Suresi Türkçe https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-turkce.html Thu, 06 Dec 2018 14:33:22 +0000 Tebbet Suresi Türkçe, Tebbet suresi Mekke'de nazil olmuş ve kuranı kerimde yüz on birinci sure olmasıyla bilinmektedir. İndiriliş sırasına bakıldığında ise Tebbet suresi altıncı suredir. Sure ismini ilk ayetinde geçen ''tebbe Tebbet Suresi Türkçe, Tebbet suresi Mekke'de nazil olmuş ve kuranı kerimde yüz on birinci sure olmasıyla bilinmektedir. İndiriliş sırasına bakıldığında ise Tebbet suresi altıncı suredir. Sure ismini ilk ayetinde geçen ''tebbe'' kelimesinden almıştır. Hazreti peygamber akrabalarını uyarmış ve onlara, ''Ey kureyş toplulupu size şu dağın arkasından bir ordu geliyor ve sizi kılıçtan geçirecek desem bana inanır mısınız'' Diye sormuştur. Onlarda ''Evet inanırız çünkü sen yalan söylemezsin diye bağırdılar. Hazreti peygamberde o zaman ey insanlar ben size önünüzde müthiş bir hesap günü var Allah'a inanın ve hayatınızı Allah'ın istediği şekilde düzene sokun diyorum. bana inanın'' demiştir. Bu sırada Ebu Leheb ayağa kalkıp Muhammed'e ''Ey Muhammed elin, dilin kurusun. Bizi buraya boş laf söylemek için mi çağırdın'' demiştir. Yerden bir taş almış ve taşı Rasulullah efendimize atmak için yeltenmiş ancak Allah atmasına müsaade etmemiş ve elleri kurumuştur. Bu toplantı olduktan sonra peygamberimizi nerede görse ona eziyet etmeye, diğer insanlarla görüşüp dinin anlatmasına engel olmaya çalışmıştır. Karısı Ümmü Habibe de peygamberimizin geçtiği yollara dikenler atmış ve onun eziyet çekmesi için çaba harcamıştır. Bütün bunların üzerine Allah Tebbet suresini göndermiş ve Ebu Leheb'i ahirette bekleyen cezayı bildirmiştir. Tebbet suresinin inişi bu şekilde olmuştur. Tebbet Suresini Türkçe okumak isteyenler ve arapça bilmeyenler için Tebbet Suresi Türkçe yazılmıştır.

Tebbet Suresi TürkçeTebbet Suresi Türkçe Okunuşu

BismillahirahmanirrahimTebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Sayeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhateb. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Tebbet Suresi Türkçe Anlamı

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da. Malı ve kazandıkları kendisine fayda vermedi. Alevli Ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.
]]>
Tebbet Suresi Oku https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-oku.html Fri, 07 Dec 2018 08:48:48 +0000 Tebbet Suresi Mekke'de nazil olmuş ve beş ayettir.''Tebbet yeda ebiy lehebin ve tebbe, Ma ağna anhü mal Tebbet Suresi Mekke'de nazil olmuş ve beş ayettir.Tebbet Suresi Oku

''Tebbet yeda ebiy lehebin ve tebbe, Ma ağna anhü maluhu ve ma keseb, Seyesla naren zate leheb, Vemraetüh hammaletel hatab, Fiy ciydiha hablün min mesed.''

]]>
Tebbet Suresi Günümüze Mesajı https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-gunumuze-mesaji.html Fri, 07 Dec 2018 09:08:59 +0000 Peygamberimizin amcalarından biri ve en azılı düşmanı Ebu Leheb ve karısını konu alan bu sure, indirildiği dönemde, Peygamberin ne tür sıkıntılarla yüzyüze olduğunu göstermektedir. Peygamberin tebliğ ettiği ilahi hakikatlere Peygamberimizin amcalarından biri ve en azılı düşmanı Ebu Leheb ve karısını konu alan bu sure, indirildiği dönemde, Peygamberin ne tür sıkıntılarla yüzyüze olduğunu göstermektedir. Peygamberin tebliğ ettiği ilahi hakikatlere, yakın akrabaları da dahil olmak üzere pek çok insan karşı çıkmış, onun çağırdığı Allah'ın varlığı, birliği, eşi benzeri olmayan bir yaratıcı olduğu, ahiretin hak ve gerçek olduğu, insanların ahirette Allah'ın huzurunda toplanarak hesap verecekleri gibi temel inanç esaslarını inkar etmişlerdi. 

Allah resulünün en yakınlarından biri olan Ebu Leheb ve karısı, onu doğrulamadığı gibi, ona karşı her türlü rezaleti, kötü fiili işlemekten, ona eziyet etmekten geri durmuyordu. Bu şartlar altında Allah Resulü sabr ediyor, Allah'tan aldığı "insanları uyarma" görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Nihayet bu sure gönderildiğinde Allah, Resulullah'a eziyet edenleri nasıl cezalandıracağını bildirerek, Ebu Leheb'in ve karısının sonunu gösterdi. Nitekim zengin bir tüccar olan Ebu Leheb, Mekke müşrikleri ile Müslümanların ilk savaşı olan Bedir'e katılamadan, yatağında pieslik içerisinde, binbir eza cefa çekerek canını verdi. Onu kurtarmakta sahibi olduğu mal varlığı ve kazandığı şeylerin faydası olmamıştı.

 Tebbet Suresi Günümüze Mesajı

Bu surenin günümüze verdiği en önemli mesaj; dünya malı peşinde koşarak Allah'ı ve ahireti unutanların, dünyaya meylederek Allah'a, Resulullah'a karşı gelenlerin sarıldıkları dalın, yani dünyalığın faydası olmayacağını göstermesidir. Bir insan dünyada ne kadar varlıklı ver zengin olsa bile, sonunda Allah'ın huzuruna çıkarıalcak ve yaptıklarının hesabını verecektir. Dünyada sahibi olduğu varlık, zenginlik, makam ve mevkiler onunla ahirete gitmeyecektir, dünyada kalacaktır.

Bu surenin mal düşmanlığını körüklediği ve teşvik ettiği düşünülmemelidir. Amaç, sadece sahibi olduğu dünyalığın insana Allah huzurunda faydası olmayacağğını göstermek, malına, mülküne, dünyadaki makam ve mevkisine güvenerek, insanların Allah ve Resulüne düşmanlık yapmalarının kendilerinin akıbetleri açısından feci bir sona götürdüğünü göstermektir. Yoksa sahibi olduğu dünyalığı Allah yolunda harcayan, allah'ın rızasını gözetenler Kur'an'da övülmüştür. Nitekim İslam'ın beş temel şartından ikisi (zekat ve hac) mal varlığına sahip olmayı gerektirmektedir. Mal varlığına sahip olmayan insanların zekat vermeleri ve hacca gitmeleri zorunluluğu yoktur.
]]>
Tebbet Suresi Tefsiri https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 03:44:37 +0000 Tebbet Suresi Mekke'de nazil olmuştur ve beş ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi'mizin amcası Ebu Leheb'in ellerinin kuruması için beddua içerdiği için Tebbet adını almıştır. ''Tebbet'' kurusun demektir. Tebbet Suresi Mekke'de nazil olmuştur ve beş ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi'mizin amcası Ebu Leheb'in ellerinin kuruması için beddua içerdiği için Tebbet adını almıştır. ''Tebbet'' kurusun demektir.

Tebbet Suresinin Tefsiri

1) Ebu Leheb'in iki eli kurusun, helak olsun. Ve gerçekten de kurudu. (Burada Ebu Leheb'in helak olacağını önceden haber vermektedir ki, bu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir.)

2) O din ve Peygamber düşmanına ne malı fayda verdi. kendisini hüsrandan kurtarabildi ve nede kazandığı kendisini azaptan kurtarabildi. Bütün servet ve zenginliği, evlat ve dostları kendisine yardımcı olmadı.

3) O İslamiyet düşmanı elbette ki, bu dünya azabından başka alevli bir ateşe de girecektir. ( Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'den başka asr-ı saadetteki kafirlerden hiç birinin lakabı, ismi açıkça bildirilmemiştir. Buradan o şahsın ne kadar kötü ve büyük bir din düşmanı olduğu anlaşılmaktadır.)

Tebbet Suresi Tefsiri

4) Ebu Leheb'in odun yüklenmiş olan karısı da cehenneme atılacaktır.

5) Karısı, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde ateşe atılacaktır. Çünkü o kadın da, Peygamber Efendi'mize eza ve cefa da bulunmaya çalışır, ona büyük düşmanlık gösterirdi. Geceleyin Peygamber Efendimizin yolu üzerine dikenli ağaçlar ve otlar dökerdi. Peygamber Efendimiz hakkında koğuculukta bulunur, İslam dinini söndürmeye çalışırdı.

Bu mübarek surenin iniş nedeni hakkında şöyle denilmektedir: ''En yakın olan akrabanı uyar.'' ayeti nazil olunca Peygamber Efendi'miz Safa tepesine çıkmış ve seslenerek Kureyş Kabilesini çağırmıştır. Kureyş Kabilesi toplanmış, onlarla birlikte Ebu Leheb'de gelmişti. Peygamber Efendimiz:

'' Size bir düşman sabahleyin veya akşamleyin gelip hücum edeceğini haber versem, beni tasdik eder misiniz'' Diye sorunca onlarda:

''Evet tasdik ederiz'' demişlerdi. Zira onların hepsi de Peygamber Efendimizin ne kadar emin olduğunu bilirlerdi. Hatta Peygamber Efendi'mize '' Muhammed'ül Emin'' lakabını takanda onlardan başkası değildi. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz, '' Ben sizi ilerideki bir azaptan korkutucuyum. ( Yani öyle bir azaba uğramamak için İslam dinini kabul ediniz.)'' diye buyurdu. Peygamber Efendimizin bu ihtarını dinleyen Ebu Leheb, Peygamber Efendi'mizin amcası olmasına rağmen hemen inkara başladı. ''Tebben lek! (Yazıklar olsun sana) Sen bizleri bunun için mi davet ettin'' dedi. Bir taş alarak atmak istedi. Fakat Allah-u Teala atmasına izin vermedi ve elleri kurudu.

Ebu Leheb'in dünyadaki azabı bununla da kalmadı. Hicretin ikinci senesinde meydana gelen Bedir muharebesinde İslam ordusunun başarısından ve zafer kazanmasından duyduğu üzüntüden dolayı yedi gün sonra vücudunda '' Adese'' denilen ufacık bir sivilce hastalığı oluştu. Bu hastalık ilerleyerek Ebu Leheb'in helak olmasına sebep oldu. Vücudu hastalığın etkisinden dolayı kokuştu. Hastalık bulaşıcı olduğu için çoluk çocuğu bile yanına yanaşamaz oldu. Nihayet üç gün sonra çocukları bir adam tutarak leşini bir çukura attırdılar.

Tebbet Suresi şunu bildirmektedir: Allah-u Teala'nın dinine, O'nun Resulü'ne düşman olanlar, sonuçta kendi çirkin düşüncelerinin, kötü amellerinin cezasına uğrayacaklardır. Bunların dünyada uğrayacakları felaketler, ahirette ki asıl korkunç cezalarından kurtaramayacaktır. Selamete ve kurtuluşa ermek isteyen kimse Peygamber Efendi'mize ve onun gösterdiği yola, İslam dinine nail olurlar, ebedi saadetlerini temin etmiş olurlar.

]]>
Tebbet Suresi Nüzulü https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-nuzulu.html Sat, 08 Dec 2018 10:59:25 +0000 Bu sure, Hz. Peygamber yakın akrabalarını uyarması emrini aldığı zaman, akrabalarını toplayarak onlara: Ey Kureyş topluluğu, size, şu dağın arkasından bir ordu geliyor, sizi kılıçtan geçirecekler desem bana inanır mısınız" diye
O zaman Hz. Peygamber: O halde ey insanlar, ben size önünüzde müthiş bir hesap günü var. Allah'a inanın ve hayatınızı Allah'ın istediği şekilde düzenleyin diyorum. Bana inanın" dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb ayağa kalkarak, yerden aldığı bir taşı Resulullah'a fırlattı ve "Ey Muhammed elin, dilin kurusun. Tebbet Suresi NüzulüBizi buraya bu boş lafları söylemek için mi çağırdın" diye bağırdı. Bu toplantıdan sonra Peygamberi her nerede görse ona eziyet etmeye, yolunu kesmeye, diğer insanlarla görüşüp dinini anlatmasını engellemeye çalıştı. Karısı Ümmü Habibe de, Peygamberin geçtiği yollara dikenler atarak onun eziyet çekmesine çabaladı. Bunun üzerine Allah bu sureyi göndererek, Ebu Leheb'i ahirette bekleyen cezayı bildirdi.]]>
Tebbet Suresi Açıklama https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-aciklama.html Sat, 08 Dec 2018 17:56:23 +0000 Tebbet kelimesi kurusun anlamında gelen bir bedduadır. Kur'an'ın 111. suresidir. Bu sure, Ebu Leheb ve karısı hakkında nazil olmuştur. Mesed suresi olarak da anılır. Mekke'de nazil olmuştur. Tebbet kelimesi kurusun anlamında gelen bir bedduadır. Kur'an'ın 111. suresidir. Bu sure, Ebu Leheb ve karısı hakkında nazil olmuştur. Mesed suresi olarak da anılır. Mekke'de nazil olmuştur.
Tebbet Suresi Açıklama]]>
Tebbet Suresi Meali https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi-meali.html Sun, 09 Dec 2018 07:50:54 +0000 Tebbet suresi meali ''Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da! Malı ve kazandıkları ona fayda etmedi. O, alevli bir ateşte yanacaktır. Odun hamalı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısa da Tebbet suresi meali ''Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da! Malı ve kazandıkları ona fayda etmedi. O, alevli bir ateşte yanacaktır. Odun hamalı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısa da o ateşe girecek.'' 

Tebbet suresinin indirilmesinin sebebi nedir

Tebbet kelime anlamı ile kurusun anlamında bir bedduadır. Kuran'ı Kerim'in 111. suresidir. Sure Ebu Leheb ve karısı hakkında Mekke'de indirilmiştir. Bu sure Mesed suresi olarak da bilinmektedir. Ayette geçmiş olan ''tebab''  yıkılış, helak ve kopmak anlamına gelmektedir. Ayetteki ilk Tebbet beddua, ikinci tebbe bedduanın oluştuğunu anlatmaktadır. Sure girişindeki kısa ayet bedduayı ve gerçekleşmesini anlatmakta, savaşın sona ermesi ifade edilmektedir. Hz. Muhammed yakın akrabalarını uyarma emrinden sonra hepsini toplayarak ''Ey Kureyş toplumu, sizlere şu dağın ardından büyük bir ordu geliyor dediğimde bana inanır mısınız'' dedi. Onlar ise hep bir ağızdan '' Evet inanırız deyip. Çünkü sen hiç yalan söylemeyen bir insansın.'' dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed '' O halde ey insanlar, sizlere önünüzde  müthiş bir hesaplaşma günü var. Allah'a inanarak, hayatınızı Onun istediği gibi düzene sokun. Bu konuda bana inanın.'' dedi. Bunu söylemesinin ardından Ebu Leheb ayağa kalkıp, yerden bir taş aldı. Aldığı bu taşı Hz. Muhammed'e doğru fırlattı. ''Ey Muhammed dilin, elin kurusun senin. Bizi buralara bu boş lafları söylemek için mi çağırdın sen.'' dedi. Ebu Leheb bu toplantıdan sonra Hz. Muhammed'i her gördüğü yerde yolunu kesip, eziyet ederek dini anlatmasını engellemek istedi. Eşi Ümmü Habibe'de Hz. Muhammed'in geçeceği yollara dikenler koyarak, eziyet çekmesini sağladı. Bütün bunlardan sonra Allah bu sureyle, Ebu Leheb'in ahirette alacağı cezayı bildirdi.

Tebbet Suresi Meali

Tebbet suresini tefsiri

Bu sure Allah'ın resulüne düşmanlık etmiş olan Ebu Leheb'in, Allah nazarında çekeceği azabı göstermektedir. Bunun yanında bu Leheb gibi düşünenlere, böyle hareket edenlere, Hz. Muhammed'in savunduklarına muhalefet etseler de, bu dinin zaferle sonuçlanacağını müjdeleyen bir suredir.

Tebbet suresinin günümüze verdiği mesaj nedir

Dünya malının peşinde koşarak Allah'ı ve ahireti unutanlar için, Allah'a ve Resulullah'a karşı gelenlerin dünyalığı fayda etmeyecektir. Bir insanın ne kadar dünyalığı olsa da, zenginliği bulunsa da, Allah katına çıktığında yaptıklarının hesabını verecek. Dünyadaki mal varlığı, makamı ve mevkisi onunla birlikte ahirete gitmeyecek, dünyada kalacak. Sahibi olunan mal, mülk ve makama güvenip, Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapmak, akıbetleri çok kötü yapacaktır. Elindeki dünyalığı Allah katında harcayanlar, rızasını gözetenler de Kuran' Kerim'de övülmüştür. İslam'ın şartlarından olan hac ve zekatta dünya malına sahip olmayı gerektirir. Mal varlığı olmayanlar hac ve zekat şartlarını yerine getirmeyebilir. Ebu Leheb ve karısının yaptıklarından ötürü  dünyadaki mal varlıkları bir fayda sağlamamıştır. Allah'ı inkar ederek, Resulüne eziyet yapmaları çok kötü cezalandırılmıştır.

]]>
Tebbet Suresi https://www.tebbetsuresi.com/tebbet-suresi.html Sun, 09 Dec 2018 20:39:02 +0000 Sure adını, ilk ayetindeki "tebbe" kelimesinden almıştır. "Tebbe" kurumak anlamına gelir. Ebu Leheb hakkında, "onun elleri kurusun" şeklinde beddua edildiği için, bu ismi almıştır. Sureye Mesed suresi adı da verilmiştir. Sure, Ebu Sure adını, ilk ayetindeki "tebbe" kelimesinden almıştır. "Tebbe" kurumak anlamına gelir. Ebu Leheb hakkında, "onun elleri kurusun" şeklinde beddua edildiği için, bu ismi almıştır. Sureye Mesed suresi adı da verilmiştir. Sure, Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kastıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. 5 ayetten oluşan Tebbet suresi, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 111., nüzul sırasına göre ise 6. suredir.

Surenin temel konuları

Ebu Leheb ve karısına lanet edilmesi.

Surenin temel mesajları

Rivayete göre, peygamberimiz risalet görevini aldıktan sonra, Kureyşlileri bir alana toplamış ve onları İslam'a davet etmiştir. Bu ilk tebliğ karşısında orada bulunanlardan Ebu Leheb Peygamberimize, "ellerin kurusun, bizi bunun için mi topladın" diye hakaret etmiştir. Tebbet suresi, bu olay üzerine Ebu Leheb hakkında nazil olmuştur.

Ebu Leheb, Peygamberimizin amcalarından biriydi. Müşrikler arasında Peygamberimize en çok eziyet eden de o olmuştur. 

Tebbet Suresi
Bu surede geçen "iki elin kuruması"ndan kasıt, Ebu Leheb'in amellerinin yok olması, kendisinin de helak edilmesidir ki, sonuçta bu gerçekleşmiştir. Bu sure göstermektedir ki, Ebu Leheb veya onun gibi olanlar, Peygamberimize ve onun getirdiği mesaja karşı çıkanlar, sonuçta helak olacaklar ve amelleri de boşa çıkacaktır. 

Rivayetlere göre, Ebu Leheb peygamberimizi kastederek, "eğer onun söyledikleri doğru çıkarsa, kıyamette malımı ve çocuklarımı feda eder kurtulurum" demiş, bunun üzerine de "malı ve kazandıkları onu kurtaramadı" ayeti inmiştir. 

Ebu Leheb'in karısı da, onun peygamberimize yaptığı işkencelerde yardım ederdi. Bu nedenle ayette Ebu Leheb'in karısı "odun hamalı", yani cehennemde kocasının yanması için odun taşıyan birisi gibi tavsif olunmaktadır. 

]]>